Ik heb zorg nodig

Wij zorgen dat de zorg thuis aansluit bij uw behoeften. Bij ons heeft de zorgprofessional de kundigheid, tijd en ruimte om u de best mogelijke zorg te verlenen, waarbij u zelf de regie voert.

Ontdek Zorg garandeert dat u passende zorg thuis ontvangt. Door interactie met u en uw naasten maken we de zorgverlening voor u geheel op maat. Overweegt u om van onze dienstverlening gebruik te maken? Klik dan op de onderstaande knop.


Ik wil graag zorg verlenen

Wilt u vanuit uw huidige werk starten bij ons als zelfstandig ondernemer? 

Er zitten veel voordelen aan het werken als zelfstandig ondernemer, waarvan het belangrijkste is dat u als zorgprofessional datgene kan doen wat u leuk vindt: namelijk het verlenen van zorg. Wij nemen randzaken uit handen, zodat er voor u meer tijd overblijft om te ondernemen en de best mogelijke zorg aan de cliënt te verlenen

U kunt zich bij ons aanmelden door het formulier in te vullen door middel van de onderstaande knop.

Ontdek onze voordelen

Samenwerken

Wij werken samen met een team van formele en informele zorgverleners. We maken gebruik van elkaars expertise om u zo goed mogelijk te helpen.

Veilige zorg

Wij leveren deskundige en veilige zorg. Onze zorgprofessionals zijn alert op gezondheidsrisico's in uw thuisomgeving en ondernemen in overleg met u indien nodig actie. Op die manier wordt aan u veilige zorg verleend.

Cliënt staat op één

Onze prioriteit is dat de zorg thuis aansluit bij uw behoefte en bijdraagt aan uw kwaliteit van leven. Wij houden rekening met uw wensen en ideeën en bewaken, beheersen en verbeteren de kwaliteit van de verleende zorg.

Minder administratieve last

Wij nemen zorgprofessionals zorg uit handen door de inzet van zelfontwikkelde software. Hierdoor reduceren wij de administratieve lasten. Dat leidt tot meer tijd en aandacht voor u en meer werkplezier voor onze zorgprofessionals.

Ik ben een zorginnovator op sneakers, laagdrempelig en makkelijk benaderbaar. De eerste 15 jaar van mijn loopbaan heb ik mij beziggehouden met recovery en herstructurering van organisaties. Na mijn studie psychologie (2013 t/m 2017) heb ik mijn financiële kennis kunnen bundelen met inzicht in gedrag en gedachten. Het onmogelijke mogelijk maken, daar sta ik voor. Ik ben een daadkrachtige sociale gesprekspartner voor het bestuur en collegae. Het is mijn passie om medewerkers-, patiënten en organisaties te helpen en het beste uit zichzelf te halen. Volg je hart en gebruik je verstand. 

Detlev Völkers

Na 20 jaar in de financiële dienstverlening te hebben gewerkt ben ik in 2015 zelfstandig ondernemer geworden.

Tijdens het invullen van opdrachten voor verschillende gemeentes binnen het sociaal domein heb ik samengewerkt met thuiszorgorganisaties. Ik heb gezien dat er veel zaken beter voor de patiënt en zorgprofessional kunnen worden ingevuld. Denk hierbij aan het verminderen van de administratieve druk bij de zorgprofessionals, de te lage verdiensten voor diezelfde zorgprofessionals en de manier waarop de zorg wordt geleverd en ervaren door de patiënten. 

Hiermee zijn we bij Ontdek Zorg aan de slag gegaan.

Jeroen van Oostende

Na 7 jaar advocaat te zijn geweest ontstond bij mij de behoefte om mensen op een breder vlak dan enkel het juridische te kunnen helpen. Van dichtbij heb ik binnen mijn familie meegemaakt welke waardevolle invloed goede thuiszorg heeft op een zorgbehoevende en diens omgeving.

Hierdoor is bij mij de wens ontstaan om daar op mijn eigen wijze een bijdrage aan te kunnen leveren. Hierin vond ik de aansluiting bij Jeroen en Detlev voor de ontwikkeling van het concept van Ontdek Zorg. Binnen Ontdek Zorg stellen we de cliënt centraal en ontzorgen we de zorgprofessional. 

Niels van den Bogaard