Cliënt bij Ontdek Zorg

Cliënt staat op één 

Wij verlenen zorg met als uitgangspunt dat u als cliënt op nummer één staat. Wij zijn goed in thuiszorg, de zorg rondom dementie, (revalidatie na) kanker en (complexe) wondzorg. Naast deze focusgebieden, verlenen wij ook basishulp. Zo krijgt u bij ons altijd de juiste hulp aangeboden. 

Handen aan het bed

Bij ons kan de zorgverlener doen waar hij het beste in is: zorg verlenen. Wij digitaliseren de thuiszorg. De handen zijn weer aan het bed, doordat Ontdek Zorg randzaken overneemt. Zo blijft er meer tijd over voor het verlenen van goede zorg aan u.

Inzicht

Ontdek Zorg heeft een uniek concept ontwikkeld voor de thuiszorg. Door standaard procedures te digitaliseren, heeft u meer inzicht in de zorgverlening en kunt u de zorgverlener ook op afstand bereiken. Via ons online platform kunt u zien welke zorgverlener er bij u langskomt en welke zorg u krijgt.

Bel ons op 

088-2025020

Aan de slag

Voor het aanmelden

Bij Ontdek Zorg zijn wij goed voor onze zorgprofessionals. Zij werken samen in kleine teams. Hierdoor heeft u niet wekelijks een andere zorgverlener over de vloer. Voordat u zorg krijgt bij Ontdek Zorg, is het handig om te weten of uw verzekeraar de zorg vergoedt. Neem contact met ons op en wij kijken direct of dit het geval is.

Aanmelden

Als u behoefte heeft aan thuiszorg, kunt u dit kenbaar maken in ons online portal. Wanneer u zich aanmeldt, bent u nergens toe verplicht. Tijdens het aanvragen wordt u begeleid door het gehele traject heen.

Na het aanmelden

Wij nemen na uw aanmelding contact met u op om te bespreken of wij u kunnen helpen. Mocht u hierna in aanmerking komen voor thuiszorg bij Ontdek Zorg, dan kunt u via het online portal steeds opnieuw inloggen.

Wordt mijn thuiszorg (gedeeltelijk) vergoed door mijn zorgverzekeraar?
Kijk of uw zorgverzekering thuiszorg gaat vergoeden met de volgende zorgvergelijkers:

Wilt u zich door ons laten helpen?

Door u aan te melden kunnen wij contact met u opnemen. Vervolgens kunnen we met u bespreken of we voor u passende zorg kunnen verlenen. Voor meer informatie over thuiszorg bij mensen met dementie kunt u ook terecht bij: Netwerk Dementie Arnhem en omstreken.

 

Zorg voor de Cliënt

Ontdek onze voordelen

Samenwerken

Wij werken samen met een team van formele en informele zorgverleners. We maken gebruik van elkaars expertise om u zo goed mogelijk te helpen.

Veilige zorg

Wij leveren deskundige en veilige zorg. Onze zorgprofessionals zijn alert op gezondheidsrisico's in uw thuisomgeving en ondernemen in overleg met u indien nodig actie. Op die manier wordt aan u veilige zorg verleend.

Cliënt staat op één

Onze prioriteit is dat de zorg thuis aansluit bij uw behoefte en bijdraagt aan uw kwaliteit van leven. Wij houden rekening met uw wensen en ideeën en bewaken, beheersen en verbeteren de kwaliteit van de verleende zorg.

Minder administratieve last

Wij nemen de zorgprofessionals zorg uit handen door de inzet van zelfontwikkelde software. Hierdoor reduceren wij de administratieve lasten. Dat leidt tot meer tijd en aandacht voor u en meer werkplezier voor onze zorgprofessionals.

Ik ben een zorginnovator op sneakers, laagdrempelig en makkelijk benaderbaar. De eerste 15 jaar van mijn loopbaan heb ik mij beziggehouden met recovery en herstructurering van organisaties. Na mijn studie psychologie (2013 t/m 2017) heb ik mijn financiële kennis kunnen bundelen met inzicht in gedrag en gedachten. Het onmogelijke mogelijk maken, daar sta ik voor. Ik ben een daadkrachtige sociale gesprekspartner voor het bestuur en collegae. Het is mijn passie om medewerkers-, patiënten en organisaties te helpen en het beste uit zichzelf te halen. Volg je hart en gebruik je verstand. 

Detlev Völkers

Na 20 jaar in de financiële dienstverlening te hebben gewerkt ben ik in 2015 zelfstandig ondernemer geworden.

Tijdens het invullen van opdrachten voor verschillende gemeentes binnen het sociaal domein heb ik samengewerkt met thuiszorgorganisaties. Ik heb gezien dat er veel zaken beter voor de patiënt en zorgprofessional kunnen worden ingevuld. Denk hierbij aan het verminderen van de administratieve druk bij de zorgprofessionals, de te lage verdiensten voor diezelfde zorgprofessionals en de manier waarop de zorg wordt geleverd en ervaren door de patiënten. 

Hiermee zijn we bij Ontdek Zorg aan de slag gegaan.

Jeroen van Oostende

Na 7 jaar advocaat te zijn geweest ontstond bij mij de behoefte om mensen op een breder vlak dan enkel het juridische te kunnen helpen. Van dichtbij heb ik binnen mijn familie meegemaakt welke waardevolle invloed goede thuiszorg heeft op een zorgbehoevende en diens omgeving.

Hierdoor is bij mij de wens ontstaan om daar op mijn eigen wijze een bijdrage aan te kunnen leveren. Hierin vond ik de aansluiting bij Jeroen en Detlev voor de ontwikkeling van het concept van Ontdek Zorg. Binnen Ontdek Zorg stellen we de cliënt centraal en ontzorgen we de zorgprofessional. 

Niels van den Bogaard