Voor Mantelzorgers

Als mantelzorger vervult u een onmisbare en belangrijke rol in de zorgverlening voor de cliënt. U wordt dan ook nauw betrokken bij onze zorgverlening.

We nodigen u uit voor het intakegesprek en u wordt betrokken bij het opstellen van het zorgplan. We leggen uit wat we gaan doen om tot goede afstemming en taakverdeling te komen. Als u vragen heeft of ergens tegenaan loopt kunt u bij ons terecht en op onze beurt vragen wij ook aan u input of advies. Samen met u en de cliënt evalueren we en stemmen we de werkwijze af. Zo komen we samen tot het beste resultaat. We streven daarbij naar de zelfredzaamheid van de cliënten en vinden het belangrijk dat de cliënt regie houdt over zijn eigen leven. Iedere cliënt heeft toegang tot zijn eigen digitale zorgdossier en met toestemming van de cliënt kunt u als mantelzorger ook zelf rapporteren.

We hebben bij onze zorgverlening ook aandacht voor uw ondersteuningsbehoefte. Die benodigde ondersteuning kan heel divers zijn. Denk aan informatie over de ziekte, omgaan met de ziekte, tijdelijke zorgovername of inzet van hulpmiddelen. U heeft daarvoor een vast aanspreekpunt binnen Ontdek Zorg.

Indien nodig verwijzen wij door naar het ondersteuningsaanbod van andere organisaties en ketenpartners. We bespreken daarbij met u en de cliënt wat het netwerk mogelijk kan betekenen in de benodigde ondersteuning. Schakel ons in als dat voor u nodig is, dat is geen teken is van zwakte, maar soms noodzakelijk om de zorg vol te kunnen houden.

E-health voor zorgaanbieders

Ik ben een zorginnovator op sneakers, laagdrempelig en makkelijk benaderbaar. De eerste 15 jaar van mijn loopbaan heb ik mij beziggehouden met recovery en herstructurering van organisaties. Na mijn studie psychologie (2013 t/m 2017) heb ik mijn financiële kennis kunnen bundelen met inzicht in gedrag en gedachten. Het onmogelijke mogelijk maken, daar sta ik voor. Ik ben een daadkrachtige sociale gesprekspartner voor het bestuur en collegae. Het is mijn passie om medewerkers-, patiënten en organisaties te helpen en het beste uit zichzelf te halen. Volg je hart en gebruik je verstand. 

Detlev Völkers

Na 20 jaar in de financiële dienstverlening te hebben gewerkt ben ik in 2015 zelfstandig ondernemer geworden.

Tijdens het invullen van opdrachten voor verschillende gemeentes binnen het sociaal domein heb ik samengewerkt met thuiszorgorganisaties. Ik heb gezien dat er veel zaken beter voor de patiënt en zorgprofessional kunnen worden ingevuld. Denk hierbij aan het verminderen van de administratieve druk bij de zorgprofessionals, de te lage verdiensten voor diezelfde zorgprofessionals en de manier waarop de zorg wordt geleverd en ervaren door de patiënten. 

Hiermee zijn we bij Ontdek Zorg aan de slag gegaan.

Jeroen van Oostende

Na 7 jaar advocaat te zijn geweest ontstond bij mij de behoefte om mensen op een breder vlak dan enkel het juridische te kunnen helpen. Van dichtbij heb ik binnen mijn familie meegemaakt welke waardevolle invloed goede thuiszorg heeft op een zorgbehoevende en diens omgeving.

Hierdoor is bij mij de wens ontstaan om daar op mijn eigen wijze een bijdrage aan te kunnen leveren. Hierin vond ik de aansluiting bij Jeroen en Detlev voor de ontwikkeling van het concept van Ontdek Zorg. Binnen Ontdek Zorg stellen we de cliënt centraal en ontzorgen we de zorgprofessional. 

Niels van den Bogaard