Wat als u door de bomen het bos niet meer ziet met alle verschillende thuiszorgaanbieders?

Wij komen graag met u in contact om kennis te maken, zodat u zelf kunt bepalen of onze zorg aansluit bij uw wensen, die van uw naasten, familie en mantelzorgers. Neem daarom voor meer informatie contact met ons op via info@ontdekzorg.nl, of via telefoon op 06-24280009.

Zorg van Ontdek Zorg

Ontdek Zorg levert persoonlijke thuiszorg. Thuiszorg is een brede term, waar veel verschillende ondersteuning onder valt. Van laagdrempelige verzorging thuis, zoals meehelpen met kleding aantrekken, tot aan gespecialiseerde verpleging thuis – zoals het behandelen van een grote en zware wond – door gespecialiseerde verpleegkundigen. Binnen Ontdek Zorg bieden wij op beide vlakken thuiszorg aan. Ook huishoudelijk hulp kan onderdeel uitmaken van thuiszorg, denk hierbij aan het schoonmaken en koken. Dergelijke ondersteuning biedt Ontdek Zorg ook.

De verzorgenden en verpleegkundigen van Ontdek Zorg zijn benaderbaar, en houden rekening met uw situatie en levensstandaard. Zij werken samen met uw formele zorgverleners, zoals uw huisarts en behandelend specialist, en informele zorgverleners, zoals uw mantelzorgers. Uw mantelzorgers, vaak familieleden, proberen wij te verlichten in hun zorgtaken en wij bieden hen een luisterend oor. Goede zorg leveren wij immers samen.

Ontdek Zorg levert ook thuiszorg in uw stad, Nijmegen.

Ontdek Zorg levert ook thuiszorg in uw stad, Arnhem. 

Hoe wordt uw thuiszorg geregeld en hoe vraagt u dat aan?

U kunt op verschillende manieren thuiszorg ontvangen van Ontdek Zorg. Het kan bijvoorbeeld nodig zijn om na een operatie in het ziekenhuis thuis te revalideren. Voor het inschakelen van thuiszorg maakt een ziekenhuis gebruik van een zogenaamd transferbureau. Hierbij neemt een medewerker, vaak een transferverpleegkundige, contact op met de thuiszorgverlener om de overgang van ziekenhuiszorg naar thuiszorg zo prettig mogelijk te laten verlopen. Ontdek Zorg werkt samen met diverse ziekenhuizen. U kunt dus via het ziekenhuis bij Ontdek Zorg uw thuiszorg verzorgd krijgen, uiteraard als u dat wilt.

Daarnaast is uw huisarts vaak het centrale aanspreekpunt voor zorgvragen. Uw huisarts kan u desgevraagd in contact brengen met diverse thuiszorginstellingen, of u kunt aan hem of haar vragen om zorg van Ontdek Zorg.

Ook kunt u zelf thuiszorg aanvragen via onze website. Wij gaan dan samen met u de stappen door om te zorgen dat uw thuiszorg geregeld wordt.

Kosten van thuiszorg, verzekerde zorg en PGB

Aan thuiszorg kunnen kosten verbonden zijn. Dit hangt vaak af van de wijze waarop u verzekerd bent. Als u vragen heeft over de vergoeding van kosten van thuiszorg kunt u contact opnemen met uw verzekeraar of met ons. Verzekerde zorg is meestal gekoppeld aan een indicatie. Bij een indicatie wordt vastgesteld welke thuiszorg u nodig heeft. Op basis van de indicatie kunt u in aanmerking komen voor verzekerde zorg.

Thuiszorg kan ook op andere manieren bekostigd worden. Een daarvan is via de WMO, wat staat voor de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Binnen de WMO kunt u een PGB (Persoons Gebonden Budget) aanvragen bij uw gemeente. Op basis daarvan kunt u zelf de keuze maken voor uw thuiszorgaanbieder en kunt u uit dat budget de thuiszorg betalen.

Voor meer informatie over Ontdek Zorg nodigen wij u van harte uit om verder rond te kijken op onze website, of neem contact met ons op via e-mail: info@ontdekzorg.nl, of per telefoon op: 088-2025020

* Corona-update

De verzorgende en verpleegkundige van OntdekZorg handelen conform de RIVM-richtlijnen en leven de diverse professionele codes op dit vlak na. Op die manier krijgt u veilige zorg thuis.

Ik ben een zorginnovator op sneakers, laagdrempelig en makkelijk benaderbaar. De eerste 15 jaar van mijn loopbaan heb ik mij beziggehouden met recovery en herstructurering van organisaties. Na mijn studie psychologie (2013 t/m 2017) heb ik mijn financiële kennis kunnen bundelen met inzicht in gedrag en gedachten. Het onmogelijke mogelijk maken, daar sta ik voor. Ik ben een daadkrachtige sociale gesprekspartner voor het bestuur en collegae. Het is mijn passie om medewerkers-, patiënten en organisaties te helpen en het beste uit zichzelf te halen. Volg je hart en gebruik je verstand. 

Detlev Völkers

Na 20 jaar in de financiële dienstverlening te hebben gewerkt ben ik in 2015 zelfstandig ondernemer geworden.

Tijdens het invullen van opdrachten voor verschillende gemeentes binnen het sociaal domein heb ik samengewerkt met thuiszorgorganisaties. Ik heb gezien dat er veel zaken beter voor de patiënt en zorgprofessional kunnen worden ingevuld. Denk hierbij aan het verminderen van de administratieve druk bij de zorgprofessionals, de te lage verdiensten voor diezelfde zorgprofessionals en de manier waarop de zorg wordt geleverd en ervaren door de patiënten. 

Hiermee zijn we bij Ontdek Zorg aan de slag gegaan.

Jeroen van Oostende

Na 7 jaar advocaat te zijn geweest ontstond bij mij de behoefte om mensen op een breder vlak dan enkel het juridische te kunnen helpen. Van dichtbij heb ik binnen mijn familie meegemaakt welke waardevolle invloed goede thuiszorg heeft op een zorgbehoevende en diens omgeving.

Hierdoor is bij mij de wens ontstaan om daar op mijn eigen wijze een bijdrage aan te kunnen leveren. Hierin vond ik de aansluiting bij Jeroen en Detlev voor de ontwikkeling van het concept van Ontdek Zorg. Binnen Ontdek Zorg stellen we de cliënt centraal en ontzorgen we de zorgprofessional. 

Niels van den Bogaard